AQUA PEARL

0912.741.170

AQUA PEARL

Sản Phẩm Và Pháp Lý

AQUA PEARL

THIẾT KẾMẶT BẰNG M3

AQUA PEARL

MẪU NHÀ M3

Diện tích lô đất293,9 -294m2

Diện tích sàn xây dựng248,8m2

Số tầng cao3 tầng

AQUA PEARL

AQUA PEARL

AQUA PEARL

THIẾT KẾMẪU NHÀ M6

MẪU NHÀ M6

Diện tích lô đất293,9-336m2

Diện tích sàn xây dựng235,4m2

Số tầng cao3 tầng

AQUA PEARL

AQUA PEARL

THIẾT KẾMẪU NHÀ M11

AQUA PEARL

MẪU NHÀ M11

Diện tích lô đất175m2

Diện tích sàn xây dựng320,1m2

Số tầng cao3 tầng

AQUA PEARL

AQUA PEARL

AQUA PEARL

AQUA PEARL

Pháp lý

AQUA PEARL

AQUA PEARL

Pháp lý

AQUA PEARL

Hotline: 0912.741.170 Bấm gọi ngay